Przeskocz do treści

Katowice, dnia 14.11.2018 r.

Wyniki Rozeznania rynku rozeznania rynku nr 02/RR/HOYER/2018

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 02/RR/HOYER/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego”nr RPSL.11.03.00-24-03H8/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono: Grupa Cargo Sp. z o.o. Sp.k..


Jaworzno, dnia 13.11.2018 r.

Wyniki Rozeznania rynku 01/RR/ŁĘTOWSKI_CONSULTING/2018

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 01/RR/ŁĘTOWSKI_CONSULTING/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z dostarczeniem materiałów szkoleniowych z zakresu Eco Drivingu oraz Defensive Drivingu w ramach projektu pt. „Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego” nr RPSL.11.03.00-24-03H8/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono: Grupa Cargo Sp. z o.o. Sp.k..


Katowice, dnia 05.11.2018 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/RR/HOYER/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej związanej z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego”nr RPSL.11.03.00-24-03H8/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Poniżej do pobrania pełna treść rozeznania rynku oraz formularz ofertowy

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/RR/HOYER/2018

Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 02/RR/HOYER/2018


Jaworzno, dnia 05.11.2018 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/ŁĘTOWSKI_CONSULTING/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej związanej z dostarczeniem materiałów szkoleniowych z zakresu Eco Drivingu oraz Defensive Drivingu  organizowanych w ramach projektu pt. Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego” nr RPSL.11.03.00-24-03H8/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Poniżej do pobrania pełna treść rozeznania rynku oraz formularz ofertowy

01/RR/ŁĘTOWSKI_CONSULTING/2018 materiały szkoleniowe

Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 01/RR/ŁĘTOWSKI_CONSULTING/2018 


Katowice, dnia 01.08.2018 r.

Wyniki Rozeznania rynku 01/RR/HOYER/2018

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 01/RR/HOYER/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przedstawienia oferty cenowej związanej z dostarczeniem wyżywienia dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego” nr RPSL.11.03.00-24-03H8/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizację usługi powierzono: ALDON Filip Sochacki.


Katowice, dnia 24.07.2018 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/RR/HOYER/2018 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rozeznanie rynku dotyczy przedstawienia oferty cenowej związanej z zapewnieniem wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego” nr RPSL.11.03.00-24-03H8/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert.

Poniżej do pobrania pełna treść rozeznania rynku oraz formularz ofertowy

Rozeznanie rynku nr 01/RR/HOYER/2018

Formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 01/RR/HOYER/2018

Rozmiar tekstu
__________________