Przeskocz do treści

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Punkcie Rekrutacyjnym, a także w Biurze Projektu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy też przesyłki kurierskiej oraz poprzez e-mail.

 

Wydrukowany Formularz rekrutacyjny Zdobądź kwalifikację kierowcy zawodowego należy czytelnie uzupełnić (uzupełniamy każdy punkt, poprzez udzielenie odpowiedzi, podpisujemy się w każdym wymaganym polu, dokument uzupełniamy z datą bieżącą). Przed wypełnieniem Formularza Rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulamin uczestnictwa - Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego dostępnym również na stronie.

Uzupełniony Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć w dowolnie wybrany przez Państwa sposób, tj.:

  1. Osobiście do Punktu Rekrutacyjnego mieszczącego się przy ul. Darwina 17; 43-603 Jaworzno – pok. 1.05 lub w przypadku dostarczania dokumentów po godzinie 16:00 dokumenty należy zostawić na parterze w Biurze Obsługi Klienta;
  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres wskazany powyżej, z dopiskiem na kopercie dot. Rekrutacji do projektu „Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego";
  3. Mailowo poprzez utworzenie nowej wiadomości w formie zeskanowanych (podpisanych) dokumentów na adres kierowca.hoyer@wp.pl - w tytule wiadomości proszę wpisać „Formularz Rekrutacyjny do udziału w projekcie – Imię i nazwisko”.

Forma dostarczenia dokumentów nie ma znaczenia, dostarczenie za pośrednictwem maila prawidłowo zeskanowanych (podpisanych) dokumentów jest tak samo ważne jak dostarczenie ich osobiście.

Rozmiar tekstu
__________________